Sebutharga berikut sedang dipanggil. Untuk maklumat lanjut bagi mendapatkan borang dan mendaftar sila berhubung dengan pihak JPPHB, Universiti Malaya.
 
Bil
Bahagian / No. Tawaran
Sebutharga
Sijil Pendaftaran
Tarikh Tutup
Tarikh / Masa Lawatan
 
 
Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan Harta Benda, Universiti Malaya Tel : 03-79673318 Fax : 03-79673569